open menu

Et mer sosialt og miljøvennlig Ås!

Kristine Lien Skog – SV

Etter høstens valg ble Ås SV en del av 7-er plattformen lokalt sammen med MDG, Sp, V, KrF, Sp og Ap. Vi opplever samarbeidet som konstruktivt, og er glad for å konstatere at koalisjonen har klart å samle seg om et felles budsjett for 2020.

Mange gode gjennomslag

Vi har fått støtte for gode saker som fore eksempel prioritering av miljøvennlig og sosial boligplanlegging, heltidskultur i kommunen, og at vi skal ta nærmiljøet mer i bruk i undervisningen. Vi har også fått gjennomslag for å opprettholde satsingen på spesialpedagogisk oppfølging i barnehage og skole, og flere andre kutt er delvis tilbakeført.

Budsjettforslaget går likevel langt i å kutte på enkelte områder, mens det ligger store uplanlagte kutt inne som vi må innfri uten at vi vet hvordan. Blir det ikke eiendomsskatt, vil kuttene ramme de som trenger kommunen mest, barn og unge, uføre og eldre. På dette punktet var det ikke mulig å komme fram til en felles enighet med de andre partiene dette året.

Ja til en dugnad for fellesskapet

Vi sier ja til en slik lokal dugnad, og har fremmet budsjettforslag med eiendomsskatt som vi mener er best for Ås kommune de neste årene. Budsjettet skjermer barnehage, skole, kulturskole og bibliotek for kutt. Det gjelder også kommunehelse og tjenester til hjemmeboende. Framdrift på Åsgård sikres, Kroer styrkes samtidig som Brønnerud får plass til de nye skolebarna.

Vi ønsker også konkrete effektiviseringstiltak velkommen. Vi støtter investeringer for å digitalisere saksbehandlingen i barnevernet, vi vil ha en gjennomgang av NAV-kontoret for å iverksette effektiviseringstiltak samtidig som NAV yter sitt beste for brukerne. Vi støtter omstillingsprosjekter i saksbehandlingen.

SV ønsker også en koordinator for frivilligheten i Ås. Sosiale møteplasser er viktig. Dette vil kunne mobilisere frivilligheten inn i omsorg, kultur og skole. Vi vår et varmere samfunn som vi tror på.

Sosial boligpolitikk
Vi vil også ha en boligsosial koordinator. Forskjellen øker og en av de viktigste driverne for utviklingen er en manglende sosial boligpolitikk. Boligmarkedet er overlatt til spekulanter og vi er sterkt kritiske til det profittjaget vi er vitne til. Derfor må hele dette feltet styrkes. En boligsosial koordinator er ett skritt i riktig retning.

Og vi vil fjerne den planlagte parkeringskjelleren på Åsgård. I Nasjonal transportplan heter det at norske byer og tettsteder skal utvikle miljøvennlige sentrum med mer sykkel og gange. Vi trenger ikke flere biler i denne delen av kommunen, og vi er skeptisk til om denne parkeringen faktisk blir brukt når den ligger såpass langt unna sentrum. Den tar også viktig uteareal for barna. SV vil jobbe for et bilfritt sentrum og campus. Dessuten handler dette om trafikksikkerhet for de minste.

Vil styrke Moer
Vi hører fra flere hold om kritisk lav bemanning på Moer sykehjem. Så kritisk lav at flere spør om det er medisinsk forsvarlig. De eldre i Ås skal ha det godt. Derfor vil vi ikke SV akseptere den svekkelsen av nattbemanningen som det legges opp til i det foreslåtte budsjettet.

Ås SV mener at forslaget som er framforhandla av 7-er plattformen er et forsvarlig budsjett. Det er aldri enkelt å kutte, men vi mener at det denne gang er gjort på en måte som er til å leve med for 2020 tross alt. Vårt budsjett vil sikre forsvarlighet både på kort og lang sikt. At dagens regjering har bestemt seg for å sultefore landets kommuner får vi ikke gjort noe med lokalt. Minner derfor om stortingsvalget om to år. Bruk stemmeretten!

Kristine Lien Skog, Ås SV

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter