open menu

Det er klart dette får realpolitiske konsekvenser

Økonomien i Ås er i kraftig ubalanse, og det skyldes ikke bare et virus fra Kina.

Formannskapets vedtak om utsettelse av Åsgård er bare ett av flere symptomer som viser alvoret. Det er forøvrig kommunestyret som har det avgjørende ordet når det gjelder Åsgård.

Regnskapet for 2019 kom ut med røde tall. Utgangspunktet var med andre ord dårlig allerede før korona-viruset traff oss. Nå styrer kommunen ifølge rådmannens prognoser mot et underskudd for 2020 på nesten 60 millioner.

Det er klart dette får realpolitiske konsekvenser.

Derfor mener SV at det må etableres etterrettelig tallgrunnlag som kan svare på alle spørsmålene som i disse dager virvles opp i kjølvannet av den dårlige økonomien.

Hva skyldes korona, hva skyldes dårlig budsjettstyring, og hva skyldes lovpålagte tjenester påført oss av staten? Dette er spørsmål administrasjonen må svare på.

Arbeidsledigheten er rekordhøy, næringslivet sliter, og NAV Ås jobber på spreng med å ta unna en svær bunke med søknader om dagpenger. SV er i den forbindelse glad for at kommunen valgte å avblåse de planlagte permitteringene.

Ås SV støtter i prinsippet et løp der Åsgård blir ferdigstilt i henhold til gjeldende vedtak fra februar i år, altså i 2023. Vi er i den forbindelse særlig opptatt av at barna skal være kortest mulig på grusbana.

Samtidig forventer SV at kommunestyret på sitt neste møte får forelagt en skikkelig oppdatering om kommuneøkonomien slik at det politiske miljøet vet hva vi har å forholde oss til for inneværende år, og årene som kommer.

Heraklit mente at man aldri stiger ned i den samme elva to ganger. Om ikke kommuneøkonomien på Ås akkurat er ei elv, bør det være mulig å etablere et fast punkt i vårt lokale univers, en felles forståelse vi som politikere kan ha som utgangspunkt for en fruktbar diskusjon om framtida for Åsgård. I øyeblikket er den forståelsen høyst uklar. Hvor mye penger har kommunen egentlig? SV er et ansvarlig parti også i den økonomiske politikken. Vi har ikke for vane å løpe fra tidligere lovnader.

Av: Dag H. Nestegard , Gruppeleder ÅS SV

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter