open menu

Helse og omsorg

Norge har et av verdens beste helsevesen. Det skal vi ta vare på og forbedre. SV vil sikre en helsetjeneste som er der når du trenger den, og som er helhetlig, helsefremmende og basert på tillit.

I dag ser vi at byråkratisering og kommersialisering helsetjenestene våre dårligere. Hensynet til folk må alltid komme før hensynet til byråkrati og økonomisystemer. Samordningen mellom nivåer og systemer må bli mye bedre enn i dag, og vi må forhindre byråkratisering og bruke teknologiske muligheter.

SV vil bruke mer penger på folkehelsearbeid, forebygging og behandling, og mindre på byråkrati. For å sikre best mulig tjenester og gode opplevelse for innbyggerne, må de inkluderes og være med å påvirke. Dette gjelder både brukere/pasienter, og deres pårørende.

Les mer om vår politikk for

Sykehus

Eldreomsorg

Psykisk helse

Ruspolitikk

Tannhelse

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter