open menu

Valgkampskolering

SV si valkampskolering vil i år foregå digitalt, og blir gjennomført på Zoom av tilsette og tillitsvalde frå SV sentralt.

På denne sida finn du eit oversyn over dei ulike kursa, inkludert datoar og påmeldingsskjema.

Organisatorisk/grunnleggande valkampskolering:

 • «Korleis planlegge valgkampen lokalt.»
  Vi set opp same kurset på 4 ulike datoar, slik at flest mogleg av lokallaga skal få med seg dette:
  9. februar v/valkampleiar Kristian Fjellanger
  9. mars v/valkampleiar Kristian Fjellanger
  3. mai v/kampanjerådgjevar Henriett Røed
  1. juni v/valkampmedarbeidar Torje Hausvik Olsen
 • Nettmøte med partileiar Audun Lysbakken om valkampbodskap (15. mars)

Påmelding til «korleis planlegge valkampen lokalt»
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset, dvs. 7. februar, 7. mars, 1. mai og 30. mai).

Påmelding til nettmøte med Lysbakken
(Påmeldingsfrist 14. mars)

Skolering i sosiale medium (SoMe):

 • Grunnleggande kurs v/SoMe-rådgjevar Kristoffer Kinden (identiske kurs 10. februar og 7. april)
 • Innhaldsproduksjon v/SoMe-rådgjevar Kristoffer Kinden og innhaldsprodusent Natalia Aakre (identiske kurs 17. februar og 10.mars)
 • Annonsering v/SoMe-rådgjevar Kristoffer Kinden (identiske kurs 17. mars og 5. mai)
 • Design og Brandmaster v/grafisk rådgjevar Silje Amundsen Faugli (identiske kurs 24. mars og 7. juni)

Påmelding til kurs i Sosiale medium
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset)

Politiske skolering:

 • Ein politikk for dei mange – ikkje for dei få v/nestleiar Kirsti Bergstø (identiske kurs 3. mars, 13. april og 2. juni)
 • Eit rettferdig grønt skifte v/nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes (identiske kurs 18. mars, 27. mai og 10. juni)
 • For lokallagsleiarar: Hovudbodskap for valkampen v/partileiar Audun Lysbakken (11. mai)

Påmelding til politiske skoleringar
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset)

Alle kurs blir gjennomført frå kl. 20 til kl. 21.

For generelle spørsmål om valkampskoleringa, kontakt eli.ulvestad@sv.no

Del dette