open menu

Tillitsvalgtskolering


På denne siden finner man SVs grunnskoleringspakke for tillitsvalgte i lokallag.

I alt seks ulike presentasjoner hvor tillitsvalgte kan lære mer om ledelse, medlemsoppfølging, arrangement, økonomi, kommunikasjon og politikkutvikling.

Dette notatet er utformet for dere som skal planlegge og gjennomføre skoleringene. I det finner dere tips til forberedelser, forslag til gjennomføring og hva som er viktig å ha med i påmeldingen for deltagerne.

Ønsker ditt lokallag skolering? Ta kontakt med din fylkessekretær. På denne siden finner dere kontaktinformasjon på dem.

 

Presentasjoner

1. Å leie eit lokallag – Nynorsk

1. Å lede et lokallag – Bokmål

Denne presentasjonen fokuserer på lokallagets plass i organisasjonen, styrets oppgaver og roller samt hvordan lage en god partikultur.

2. Medlemsoppfølging – Nynorsk

2. Medlemsoppfølging – Bokmål

I denne presentasjonen lærer de tillitsvalgte om medlemsoppfølging. Den tar for seg alt fra verving, oppfølging av nye og erfarne medlemmer, medlemsregisteret, personvern og mye mer.

3. Aktivitetar og arrangement – Nynorsk

3. Aktiviteter og arrangement – Bokmål

I skoleringen om aktiviteter og arrangement går vi igjennom ulike typer for lokallagsaktiviteter. Man lærer om både planlegging, gjennomføring og mobilisering samt hvordan medlemmer kan aktiviseres gjennom aktivitet.

4. Økonomi og administrasjon – Nynorsk

4. Økonomi og administrasjon – Bokmål

Denne presentasjonen handler om økonomiarbeidet i lokallaget. Hvordan lager man budsjett og setter opp regnskap? Hvordan fungerer Partiportalen og den offentlige partistøtten? Hvordan forholder man seg til SVs partiskatt?

5. Kommunikasjon – Nynorsk

5. Kommunikasjon – Bokmål

Er det egentlig så viktig at vi bruker riktig logo? Hva er forskjellen på intern og ekstern kommunikasjon? I denne skoleringen lærer deltagerne om, og bruken av, både tradisjonelle og sosiale medier. Hva en god pressemelding bør inneholde og hvordan man gjennomfører et kjekt digitalt møte er noe av det man går igjennom.

6. Lokallaget som politisk kraft – Nynorsk

6. Lokallaget som politisk kraft – Bokmål

Den siste presentasjonen tar for seg lokallagets politiske rolle og muligheter. Hvordan man finner gode saker, bygger eierskap rundt dem og hvordan man kan gå til verks for å få gjennomslag og markere seg.

 

Del dette