open menu

Søk organisasjonsfondet

Alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til aktiviteter som øker aktiviteten og bedrer medlemstilbudet i organisasjonen.

Retningslinjer, søknadsskjema og rapportskjema finner du her.

Del dette