open menu

Skoleringsopplegg

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag.

Dere kan selv velge hvordan dere bruker og setter sammen presentasjonene slik at det blir hensiktsmessig for dere.

Ønsker dere å invitere en innleder til å holde en av presentasjonene, kan dere bestille en sentralist. Foredragsholdere er sentralstyremedlemmer og rådgivere på partikontoret og på Stortinget. Konseptet er laget for intern skolering, spesielt i forbindelse med valgkampforberedelser. Les mer om og inviter en foredragsholder her.

Ressursside om rettferdig fordeling

De økonomiske forskjellene øker. Det er på tide med forandring. SV ønsker et ny kurs i skattepolitikken og boligpolitikken, vi vil sikre trygge jobber og en velferdsstat som sikrer gode tjenester og en inkluderende fellesskole.

På ressurssiden finner du blant annet:

Ressursside om miljø

Klimaødeleggelsene er urettferdige og rammer dem som allerede har minst.Skal kloden overleve må vi redusere klimagassutslippene globalt, og Norge må gå i front. Vi må begrense oljeindustrien og få fart på en transportrevolusjon der miljøvennlige løsninger er framtiden.

På ressurssiden finner du blant annet:

  • Budskapsnotat
  • En presentasjon om SVs miljøpolitikk.
  • Vanlige spørsmål og svar
  • Miljørapporten

Ressursside om skole

Skolen trenger nok tid til å se hver enkelt elev og som ikke gir opp et eneste barn. En skole som gir alle mulighet til å lykkes i livet. Vi trenger en framtidsskole med flere lærere, en tillitsreform og mer praktisk og variert undervisning.

På ressurssiden finner du blant annet:

  • Budskapsnotat
  • En presentasjon om SVs skolepolitikk.

Organisatorisk skolering

Bli flere aktive og nye medlemmer i lokallaget

Ønsker dere å bli flere aktive medlemmer i lokallaget og lære mer om hvordan dere verver nye medlemmer? Vi lærer å jobbe strategisk med hvordan vi kan aktivisere og engasjere flere folk i lokallaget og gir konkrete tips til verving og nyrekruttering. Denne presentasjonen er særlig rettet inn mot skolering av lokallagsstyrer.

 

 

 

Politisk skolering

SV og EU-EØS

Ønsker dere å øke kunnskapen om EU og SVs standpunkt til EU og EØS-spørsmål? Her lærer dere mer om EU, EUs funksjonsmåte og EUs institusjoner samt hvorfor SV er mot norsk EU-medlemsskap, og hva SV mener om EØS-avtalen.

Del dette