open menu

Delebilder til sosiale medier 8. mars 2021

Her finner du bilder som kan deles i sosiale medier i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

Del gjerne bilder også i dagene før 8. mars.
Under finner du bilder på begge målformer i tillegg til en kort tekst dere kan poste sammen med bildene.
Nerderst finner du forsidebilde til Facebook.

Abortrettigheter

Forslag til tekst:
Kvinner har opplevd historisk tilbakegang i rettigheter under dagens regjering. SV vil fjerne styrke kvinner abortrettigheter og fjerne nemndene.

 

Rettsvern: 

Forslag til tekst:
Den borgerlige regjeringa tar ikke kvinners rettsvern på alvor. SV krever vern om voldsoffererstatningsloven og innføring av samtykkelov!

 

Fødetilbud: 


 

Forslag til tekst:
Sentraliseringspolitikken til dagens regjering er farlig for kvinnehelsa. SV krever trygg barselomsorg og fødetilbud til kvinner i hele landet!

Korona-situasjonen: 

Forslag til tekst:
Det holder ikke med applaus. SV krever ryddige arbeidsforhold og ei lønn å leve av for de kvinnene som har stått på i renhold, helse og omsorg under koronaen!

 

Jobbsatsing for minoritetskvinner: 

Forslag til tekst:
Dagens regjering skaper fattigdomsfeller. SV krever storstilt jobbsatsning for minoritetskvinner!

Arbeidsliv: 

Forslag til tekst:
Den borgerlige kommune- og arbeidslivspolitikken rammer kvinneyrker hardt. SV krever hele og faste stillinger!


Ny regjering: 

Forslag til tekst:
Likestillinga går i feil retning med dagens regjering. SV vil ha feminisme for de mange, ikke for de få!

Gratulerer med dagen: 

Forslag til tekst:
Gratulerer med kvinnedagen! Selv om vi har kommet langt, har vi fortsatt et stykke å gå for å oppnå et mer likestilt Norge. SV kjemper blant annet for frihet til å bestemme over egen kropp, et likestilt arbeidsliv, trygg barselomsorg og innføring av samtykkelov. Bli med i kampen for et mer likestilt samfunn!

 

Arrangementbilde til Facebook:

 

Forsidebilde til Facebook-profil: 

Del dette