open menu

Alternativt statsbudsjett 2021

Last ned SVs alternative statsbudsjett for 2021 her.

SV prioriterer i vårt alternative statsbudsjett for 2021 en solid styrking av kommuneøkonomien. Vi styrker også fylkesøkonomien med 1,5 mrd.

Klikk her for å se økningen fordelt på de ulike kommunene.

SV foreslår å øke inntektene til fylkeskommunene med 1,5 mrd. ut over regjeringens forslag og tabellen under viser hva det innebærer av ekstra inntekter for det enkelte fylket.

Klikk her for å se økningen fordelt på de ulike fylkeskommunene.

Del dette